Nhìn phía trước: “Đi xe cân bằng, cơ thể bạn luôn trong tư thế thẳng và  nhìn thẳng về phía trước. Bạn đừng nhìn xuống ”